Profiel Diensten Cases Contact
Commbizz werkt voor of in opdracht van gerenommeerde organisaties, zoals: Rijksoverheid, RIVM, Belastingdienst, Provincies, ABN AMRO, PostNL, Xerox, HEMA, SMG groep, Ricoh, KVGO.

Uitgevoerde cases

Projectmanagement input gebruikers en gebruikersacceptatie grootschalig project software ontwikkeling en online platform (klant: PostNL) Software project volgens Scrum methode en Prince 2 projectmethodiek. Verantwoordelijk voor inbreng proceskennis gebruikers en gebruikersacceptatie. Totale duur 2,5 jr.

Optimaliseren van de werkprocessen voor de ontwikkeling en realisatie van digitale communicatiemiddelen Uitvoeren van procesanalyse, advies en begeleiden van verbeteringen in organisatie en werkprocessen voor de realisatie van communicatiemiddelen, zowel online als print/drukwerk. Uitgevoerd bij verschillende onderdelen van de rijksoverheid en daaraan verbonden kennisinstellingen (vanaf 2013)

Invoering informatiebeveiliging conform ISO 27001/27002: Ontwikkeling en uitvoering van een begeleidingstraject voor verschillende (grote) grafische ondernemingen, opzet voorbeeld handboek informatiebeveiliging en begeleiding tot de audit voor certificatie.

Uitwerken van een tender voor een grote bank Uitwerken van een producten en dienstenbeschrijving voor uitbesteding van media- en corporate publishing en inrichting van interne media services en repro activiteiten

Advies en begeleiding bij het reorganiseren en vernieuwen van facilitaire communicatie afdelingen en repro centrum Uitgevoerd bij een tweetal provincies. Ontwikkeling naar een regiefunctie, aanpassen afdeling en uitbesteding van de repro activiteiten.

Advies en begeleiding bij het aanpassen van de organisatie van het werk Vijftal projecten uitgevoerd bij grafimedia ondernemingen en repro afdelingen in het kader van de ESF regeling duurzame inzetbaarheid. Middels brainstorming en gezamenlijk marktverkenning het opstellen van plannen en begeleiden bij de realisatie daarvan. Zowel richting geven aan product en technische vernieuwing als aanpassen van de organisatie gericht op verminderen werkdruk als ontwikkeling van medewerkers.

Marktverkenning en uitwerking businessplan voor invoering van inkjet rotatieprint: Verkenning van businessmogelijkheden, welke nieuwe producten kansrijk zijn, uitwerken en beoordelen investering en invoering van inkjet rotatieprint en de daarachter liggende organisatie voor een concern van grafische ondernemingen.

Projectmanagement automatisering instore marketing: Procesanalyse en automatisering van de productie van het instore materiaal voor een supermarktketen en warenhuisketen middels POD. Ontwikkeling van een geautomatiseerd systeem voor een combinatie van folderproductie en instore materiaal.

Toetsing van een IT-media strategie: begeleiding van een grafimedia onderneming bij het formuleren van een IT strategie en dienstverlening naar klanten. In het project is een marktanalyse uitgevoerd en is met de organisatie een strategie uitgewerkt, gericht op de ontwikkeling van nieuwe diensten voor klanten.

Ontwikkelen POD concept voor een franchise keten: projectmanagement voor een printonderneming, gericht op het ontwikkelen van een web-to-print concept voor het online opstellen van campagnes, vormgeven van communicatiemiddelen, productie en logistieke afhandeling. Inrichting van het concept tot en met het opstellen en invoeren van een SLA.

Begeleiden van print outsourcing door een cursusorganisatie: Uitvoeren van een product- en functionele analyse, inrichting techniek en organisatie en realisatie van de daadwerkelijke uitvoering op basis van een overeengekomen SLA.

Ontwikkeling webstrategie en aansturen van webdevelopment: Begeleiden van brancheorganisaties bij het ontwikkelen van een nieuwe website en het toetsen en aansturen van de technische ontwikkeling door een interactieve media ontwikkelaar. Begeleiding van de ontwikkeling van een bedrijfsdirectory overzicht met specialisaties.

Naar een nieuwe positionering en inrichting van facilitaire reprocenters: Op basis van een eigen ontwikkeld instrument wordt in korte tijd inzicht verkregen in strategie, organisatievermogen en de kwaliteit van producten en diensten.