Profiel Diensten Cases Contact
Commbizz werkt voor of in opdracht van gerenommeerde organisaties, zoals: Rijksoverheid, RIVM, Belastingdienst, Provincies, ABN AMRO, PostNL, Xerox, HEMA, SMG groep, Ricoh, KVGO.

Uitgevoerde cases

Projectmanagement input gebruikers en gebruikersacceptatie grootschalig project software ontwikkeling en online platform (klant: PostNL) Software project volgens Scrum methode en Prince 2 projectmethodiek. Verantwoordelijk voor inbreng proceskennis gebruikers en gebruikersacceptatie. Totale duur 2,5 jr.

Optimaliseren van de werkprocessen voor de ontwikkeling en realisatie van digitale communicatiemiddelen Uitvoeren van procesanalyse, advies en begeleiden van verbeteringen in organisatie en werkprocessen voor de realisatie van communicatiemiddelen, zowel online als print/drukwerk. Uitgevoerd bij verschillende onderdelen van de rijksoverheid en daaraan verbonden kennisinstellingen (vanaf 2013)

Invoering informatiebeveiliging conform ISO 27001 en kwaliteitsmanagement ISO 9001: Ontwikkeling en uitvoering van een begeleidingstraject bij verschillende grafische ondernemingen en software/web development organisaties. Begeleiding t/m de audit voor certificatie.

Advies en begeleiding bij het reorganiseren en vernieuwen van facilitaire communicatie afdelingen en repro centrum Uitgevoerd bij een tweetal provincies. Ontwikkeling naar een regiefunctie, aanpassen afdeling en uitbesteding van de repro activiteiten.

Advies en begeleiding bij het aanpassen van de organisatie en inzetbaarheid Vijftal projecten uitgevoerd bij grafimedia ondernemingen en repro afdelingen in het kader van de ESF regeling duurzame inzetbaarheid. Middels brainstorming en gezamenlijk marktverkenning het opstellen van plannen en begeleiden bij de realisatie daarvan. Zowel richting geven aan product en technische vernieuwing als aanpassen van de organisatie gericht op verminderen werkdruk als ontwikkeling van medewerkers.

Marktverkenning en uitwerking businessplan voor invoering van inkjet rotatieprint: Verkenning van businessmogelijkheden, welke nieuwe producten kansrijk zijn, uitwerken en beoordelen investering en invoering van inkjet rotatieprint en de daarachter liggende organisatie voor een concern van grafische ondernemingen.

Projectmanagement automatisering instore marketing: Procesanalyse en automatisering van de productie van het instore materiaal voor een supermarktketen en warenhuisketen middels POD. Ontwikkeling van een geautomatiseerd systeem voor een combinatie van folderproductie en instore materiaal.

Ontwikkeling webstrategie en aansturen van webdevelopment: Begeleiden van brancheorganisaties bij het ontwikkelen van een nieuwe website en het toetsen en aansturen van de technische ontwikkeling door een interactieve media ontwikkelaar. Begeleiding van de ontwikkeling van een bedrijfsdirectory overzicht met specialisaties.

Naar een nieuwe positionering en inrichting van facilitaire reprocenters: Op basis van een eigen ontwikkeld instrument wordt in korte tijd inzicht verkregen in strategie, organisatievermogen en de kwaliteit van producten en diensten.